Collecties van archieven, musea en andere cultuurinstellingen bijeen

Bij de Digitale Collectie Nederland zijn meer dan 30 collecties van archieven, musea en andere cultuurinstellingen aangesloten. In totaal levert dat meer dan 3.3 miljoen objecten op, allemaal doorzoekbaar in één website.

Het systeem van de Digitale Collectie Nederland is gebaseerd op de Europese richtlijnen voor digitale presentatie van collecties: Europeana. 

De collecties die deelnemen aan Digitale Collectie Nederland worden doorgegeven aan Europeana en zijn dus ook op Europees niveau beschikbaar.

Uitgelicht

Voeg eenvoudig uw eigen collectie toe

Sinds 1 april 2010 werkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onder de noemer Collectie Nederland aan de centrale ontsluiting van gedigitaliseerde museale collecties. De hiertoe ontwikkelde zoekomgeving is gebaseerd op de open source versie van het Europeana framework. Bovenop de door dit framework geleverde indexerings- en zoekfunctionaliteit ontwikkelt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed eigen, geavanceerde zoektoepassingen voor de erfgoedprofessional.

Vanaf januari 2011 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaan optreden als "nationale aggregator" binnen het Europeana netwerk. Dit betekent dat collecties die deelnemen aan DiMCoN ook worden doorgegeven aan Europeana.

In de huidige versie van Erfgoed Digitaal / Collectie Nederland worden meer dan 3.3 miljoen objecten afkomstig van een 30-tal verschillende bronnen ontsloten.


Kerstmis 1916 - 2016

De afbeelding op de kerstkaart toont een zee van bloed waaruit handen steken richting een heldere sterrenhemel. De tekst op de kaart luidt: ‘KERSTMIS 1916; ERBARMEN’. De afbeelding en tekst verwijzen naar de vele slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en de hoop dat strijd tijdens kerstmis stilgelegd wordt. De kaart is uitgegeven door de Nederlandsche Anti-Oorlog Raad. De Nederlandsche Anti-Oorlog Raad (NAOR) werd in 1914 opgericht met als doel een zo spoedig mogelijk einde aan de Eerste Wereldoorlog.

Met Kerstmis wordt door christenen de geboorte van Jezus Christus gevierd. De evangeliën van Lucas en Matteüs beschrijven de geboorte van Jezus. Vooral Lucas geeft brede aandacht aan de geboorte van Jezus in Bethlehem.

Verschillende elementen in de wijze waarop men Kerstmis viert gaan terug op voorchristelijke en Germaanse tradities. Het feest is in de recente geschiedenis in grote delen van de westerse wereld in hoge mate geseculariseerd. 

Bron: Wikipedia


Happy Saba Day

De Dag van de Vlag (Papiaments: Dia di Bandera, Engels: Flag Day) is een feestdag op de zes eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. Op Saba wordt deze dag op de eerste vrijdag van december gevierd: Saba Day.

Saba in de Collectie Nederland


Bloedbad van Naarden

Het Bloedbad van Naarden is een van de bloedbaden van de Tachtigjarige Oorlog. Op 1 december 1572 werd een groot deel van de bevolking van Naarden door de 'Spanjaarden' vermoord, nadat de stad zich aan de koninklijke troepen had overgegeven.

bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedbad_van_Naarden


Advies

31 augustus 2016

Regelmatig wordt het platform Collectie Nederland door particulieren geraadpleegd voor objecten uit hun eigen verzameling. Vaak blijkt dat particulieren thuis objecten hebben die ook in museumcollecties vertegenwoordigd zijn.  In veel gevallen is dan de vraag wat zo'n object waard is. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan op dergelijke vragen geen antwoord geven. Als u thuis een object heeft en u wilt weten wat het waard is, kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met een museum of met een beëdigd taxateur.